Lana Kologranić Belić

Logoped

Lana Kologranić Belić rođena je 1986. u Sarajevu.

Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu.

Diplomirala je 2010. godine na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer logopedija.

Od završetka studija do 2016. godine radila je na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu, u Laboratoriju za psiholingvistička istraživanja na znanstvenim i stručnim projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije pod nazivom Prerequisites for academic equality: early recognition of language disorders te Računalni asistent za podršku pri unosu teksta osobama s jezičnim poremećajima.

Radila je i u kliničko-istraživačkoj jedinici Laboratorija provodeći logopedski probir, dijagnostiku i terapiju djece predškolske i školske dobi s jezičnim i artikulacijskim teškoćama te disleksijom i disgrafijom.

Posljednji projekt na kojem je radila sufinanciran je od strane Grada Zagreba – Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma gdje je radila dijagnostiku i terapiju te savjetovanje roditelja predškolske djece s komunikacijskim teškoćama.

Objavila je
nekoliko stručnih i znanstvenih radova, poglavlja u knjizi Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama, izlagala je radove na konferencijama te odražavala radionice.

Suautorica je nekoliko kliničkih testova (Test razumijevanja gramatike TROG-2:HR, Probirni test jezičnih sposobnosti e – POTJEH, Nova Reynell razvojna jezična ljestvica RDLS – HR u izdanju Naklade Slap te Standardizirani test hrvatskoga jezika pri upisu u prvi razred za djecu koja ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik u izdanju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja).

Ugovorite termin

Nazovite nas

+385 (0)1 410 7761

Pišite nam

info@ligamedos.hr

Posjetite nas

Google karta